Background

Seçme ve Yerleştirme Süreçleri

Seçme ve Yerleştirme Süreçleri

Seçme ve Yerleştirme Yönetimi

Grubumuz ihtiyaç doğrultusunda, piyasa ve ekonomi koşullarına doğru orantılı olarak, bizimle beraber çalışmayı talep eden her kişi için ciddi bir seçme ve yerleştirme sürecine geçer. Gelen her CV mutlaka ki incelenir. Sahip olunan yetkinlikler dahilinde en uygun pozisyon seçiminin yapılabilmesi bu yöntem ile mümkündür. Grubumuz bu konuya tarafsızca önem verir ve herkesi doğru yönlendirebilmek için çabalar.

Amacımız, doğru zamanda doğru kişiyi doğru pozisyona yerleştirmektir.

İşe Alım Süreci

• Öncelikle Grubumuzun ihtiyaçları doğrultusunda personel profili/profilleri belirlenir.

• Başvurularımız hem web sitelerimizden hem de aktif olarak faaliyet gösteren birçok ilan sitesi üzerinden gerçekleştirilir.

• Gelen başvurularda gerekli incelemeler yapıldıktan sonra uygun kişiler davet edilerek bir Mülakat Takvimi oluşturulur.

• Mülakatlar ilk olarak İK Uzmanı ile yapılır.

• Yapılan mülakat sonuçları doğrultusunda ilk elemeler yapılır.

• Kalan adaylarla ikinci bir mülakat gerekirse üçüncü bir mülakat daha yapılır.

• İkinci mülakata Genel Müdür de dahil olmaktadır.

• İşe alım sürecimiz iki taraflı anlaşma sağlanarak tamamlanır.

Kurumsal Yetkinliklerimiz

• Kişisel Bütünlük

• Çalışanları Motive Etme

• Çalışanları Yönlendirme

• Çalışanları Geliştirme

• Ekip Ruhu

• Vizyon ve Amaç

• Sıkı Süreç Takibi

• Problem Çözme ve Karar Verme

• Müşteri Odaklı

• Sonuç Odaklı

• Değişime ve Yeniliğe Açık

• Öğrenmeye Açık

• Pozitif İş İlişkileri

• Özgüven

• Analitik düşünme

• Yaratıcılık