Background

Tehlikeli Madde Çözümleri

Tehlikeli Madde Çözümleri

Deniz yolu taşımacılığı göz önüne alındığında, özellikle yüksek tonajlı taşıma operasyonlarının çoğunluğunun bu yöntemle gerçekleştirildiğini görmekteyiz. Uygun maliyetlerle kolay planlama yapılabilmesi göz önünde bulundurulduğunda, bu sonucun kaçınılmaz olduğu görülmektedir. Deniz yolu taşımacılığı içerisinde tehlikeli maddelerin taşınması da önemli bir yer tutmaktadır. Netamar olarak bu alanda tecrübeli ve uluslararası belgelere sahip personelimiz ile müşterilerimize hizmet vermekteyiz

Tehlikeli maddeler sahip oldukları tehlike potansiyeli göz önüne alındığında olası problemlerin yaratacağı zarar sadece tedarikçi ve müşterilimizi etkilemekle kalmayıp aynı zamanda doğaya, kamuya ve milli servete mal olabilmektedir. Bu saydığımız sebepleri ele aldığımızda, Netamar olarak aldığımız tedbirler şu şekildedir;

• Her zaman nitelikli personel bulundurma

• Tehlikeli madde taşınması hususunda güncel yönetmeliklerin takip edilmesi

• Güncel yönetmeliklerin uygulanmasının kontrol edilmesi

• Operasyonu yürüten personelimizin kendisini her zaman güncelleyip geliştirebilmesi için gerekli olan eğtimlerin eksiksiz bir şekilde verilmesi

• Müşteri ve tedarikçilerimizin üzerlerine düşen sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerinin kontrolü

Netamar doğaya ve insana saygıyı benimsemiş bir lojistik firması olarak, genel kargoların haricinde, tehlikeli madde taşınması hususunda ekstra olarak dikkat sağlar. Kamu güvenliği ve milli servetlerin korunması uyulacak temel kurallardan geçmektedir. Günümüzde birçok firma tehlikeli madde taşımacılığı yapmakta fakat yetersiz personel eğitimi ve yetersiz ekipman sebebi ile istenmeyen sorunlar ortaya çıkabilmektedir.

Netamar tehlikeli madde taşımacılığında müşteri ve tedarikçilerinin maksimum verimi alabilmesi için personel ve ekipman seçimini son derece dikkatli yapmakta, aynı zamanda yeterli sayının üzerinde insan kaynağı ve malzeme bulundurarak işini tehlikeye atmamaktadır.

Başlıca taşıdığımız tehlikeli maddeler:

• Kimyasallar  

• Radyoaktif maddeler

• Petrol ürünleri ve yakıt

Yukarıda sıralanan tehlikeli maddelerin deniz yolunda taşınabilmesi için her biri IMDG belgeli çalışanlarımız tarafından organize edilen operasyonlar gerçekleştirilmektedir. Taşınma esnasında doğabilecek sorunlar önceden analiz edilerek taraflara iletilir ve en uygun yöntem belirlenerek sorun daha ortaya çıkmadan Risk analizi yapılarak çözüme kavuşturulur.

Netamar tehlikeli madde taşıma aşaması aşağıdaki gibidir:

1- Yükün Taşınma Standartlarının Kontrolü

Yükün niteliği göz önünde bulundurularak hangi sınıfa dahil olduğu belirlenir ve ona uygun prosedür çerçevesinde işlemlere tabii tutularak uygun yapışkanların bulunup bulunmadığı istif kurallarına uyulup uyulmadığı, uygun materyallerin içinde muhafaza edilip edilmediği belirlenerek taşıma işlemine hazır hale getirilmesi sağlanır. Burada amaç standartlar dahilinde maksimum faydayı sağlamak, tedarikçi ve müşterilerimizin zarar görme kat sayısını minimuma indirmektir.

2- Yüke Uygun Personel Ataması

Netamar verdiği eğitimlerin güvencesi ile yüke uygun personel ataması yapmaktadır. Personellerimizin genel özelliği; tehlikeli madde taşımacılığında gerekli olan sertifikalara sahip ve güncel bilgi sahibi olmalarıdır. Personel seçimi, uzmanı olduğu yük ile eşleştirilerek gerçekleştirilir ve katma değer sağlanması amaçlanır.

3- Yükün Taşınması

Netamar olarak kendi bünyemizde bulunan check list’i kullanır, genel şartların tamamlanması halinde en uygun destinasyon seçilerek yükün taşınması operasyonunu gerçekleştiririz. Bu kapsamda, uygun destinasyon uygun araç tipi yapılacaksa lashing işlemleri katı gaz ve sıvı yük bilgileri ele alınarak maksimum fayda sağlanması hedeflenir.

Neden NETAMAR?

Netamar üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olarak yükünüzü gözetim altında tutar ve yüke uygun yöntemler uygulayarak taşıma işlemini gerçekleştirir. 7/24 ulaşılabilir müşteri hizmetleri ağı ile şeffaf bilgilendirme, sorumluluktan kaçınmama ve çözüm odaklı yaklaşımı ile göndericiye ekstra yük oluşturmaz.

Buraya tıklayarak tehlikeli madde taşımalarınız hakkında müşteri yetkilimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.