Background

Performans Yönetimi

Performans Yönetimi

PERFORMANS YÖNETİM VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Grubumuz yöneticileri daima personellerle, işlerle koordine haldedir. Siz çalışanlarımızın daha baskın olan yetkinliklerini keşfetmek, değerlendirmek bizlerin en mühim görevlerindendir. Çalışanlarımızın iş akışını en rahat şekilde sürdürebilmeleri bu sistemimizle sağlanmaktadır.

Performans değerlendirmesi gelecek dönem ücretlerinin saptanmasında da önemli işleve sahiptir. Öncelikle hem kurumsal hem de bireysel olarak hedefler belirlenir. Bu hedefler, süreçleri ve sonuçları olarak; ara dönem ve her 12 aylık sürecin sonunda karşılaştırmalı ve mutlak olarak değerlendirme sistemleriyle sonuçlanır. Amaç-sonuç ilişkisi dahilinde ödüllendirme yapılır. Değerlendirmelerimizde kıdem de göz onunda bulundurulur.

Gelen geri bildirimler sayesinde çalışanlarımızın hangi yönde iyileşmeye ve gelişmeye ihtiyaçları olduğunu tespit edip, bu tespitler doğrultusunda “Daha iyi nasıl olur?” un  planlamasını yapıyoruz