Background

Risk Yönetimi Çözümleri

Risk Yönetimi Çözümleri

Risk yönetimi, deniz yolu yük taşımacılığının temelini oluşturan birkaç faktörden biri ve olmazsa olmazıdır. Çalışanın güvenliği, yükün güvenliği, kamu güvenliği, tabiatın ve ticari hayatın güvenliği için tüm olasılıkların analiz edilmesi son derece önemlidir.

Öngörülemezlikleri gidermek için; sorunu önceden belirlemek, tanımlamak ve derecelendirebilmek gereklidir. Sorunları başarılı bir şekilde yöneten ve gerektiğinde müşteri ile organize şekilde risk faktörünü minimuma indiren taşıma firmalarının sağladığı katma değer maliyet ve zaman açısından diğer bütün getirilerin yanında en önemli değer olarak ele alınmalıdır.

Netamar olarak deniz yolu taşımacılığı sektörünün öncü firması olarak hizmet vermekteyiz. Bu hizmeti verirken ürettiğimiz çözüm yollarını, öne çıkan bazı yeteneklerimiz neticesinde elde etmekteyiz.

Netamar Ekibinin Risk Yönetiminde Sahip Olduğu Yetenekler:

• Hizmet verdiğimiz müşteri ve tedarikçilerimizin hedeflerine planları doğrultusunda ulaşabilmeleri için riskleri tanımlamak ve yönetmek.

• Öngörülemeyen gelişmelere üst düzey çözüm ile karşılık vermek ve yeni süreçlere uyum sağlamak.

• Geleneklerimizden süregelen tecrübemiz ile modern ve bilimsem yöntemleri baz alarak en hızlı ve en doğru kararları vermek.

• Potansiyel fırsatlar konusunda hazırlıklı olmak müşteri ve tedarikçilerimizin faydalanmasını sağlamak.

• Şeffaf bir iletişim ve tarafların ticari faydasına olacak çözüm yolları sunmak.

• Sürekli gelişen teknolojiyi kullanarak, sektör bütününün ihtiyaçlarına dokunan çözüm yolları geliştirerek tecrübelerimizin getirdiği birikimi paydaşlara pozitif getiri olarak sağlamak.

Netamar Deniz Yolu Taşımacılığı Risk Yönetimi

Deniz yolu taşımacılığı sektöründe gerçekleştirilen her taşıma operasyonunun kendine özgü adımları ve özellikleri mevcuttur. İster çok büyük çapta taşıma ister mikro taşıma olsun; her taşımanın değerlendirme ve analizi Netamar Ekibi tarafından sürece özgü yapılmaktadır.

Her projenin kendine özgü değerlendirilmesinin yanı sıra, Netamar Ekibi kendi standartlarını uygulayarak sürece ekstra katkı sağlamaktadır. Süreçlerimiz hakkında aklınıza takılan soruları ve edinmek istediğiniz bilgileri buraya tıklayarak ekibimize iletebilirsiniz.

Risk Ölçümleme Standartlarımız

Taşıma operasyonuna konu olan ürünü veya etki alanını sektörel bazda kategorize ederek belirli bir risk kataloğuna göre planlamak, taşıma firmaları tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ancak Netamar Proje Ekibi bu tip katalog mantığıyla riskleri kategorize etmenin birçok tehlikeyi ölçemediğini saptamıştır. Tam da bu sebepten deniz yolu taşıma operasyonunun risk analizi yaparken kendimize ait, bilimsel kaynaklara dayanan standartlara sahibiz.

Netamar ölçüm standartları sıralı olarak aşağıdaki gibidir:

1. Katma Değer Sağlamak: Taşınması gereken her yükün belirli bir değer katma hedefi bulunmaktadır. Bu kapsamda ürünün kendisi incelendikten sonra müşteri beklentileri doğrultusunda, ürünün öngörülebilen katma değer getirileri belirlenir. Bu değerler, taşıma özelindeki hayati öneme sahip değerlerdir ve mutlaka uzman bir ekip tarafından başarıya ulaştırılması gerekir.

2. Kritik Bileşenleri Belirlemek: Müşterilerimizin getiri hedeflerini destekleyen kalitede hizmetin planlanma aşamasıdır. Bu aşamada müşterinin kazancını artırma olasılığı bulunan; kritik personeller, ticari ilişkiler, yönetmelikler, yükün özellikleri, ekipmanlar, kalite kontrol süreçleri ve tedarikçi uygulamaları göz önünde bulundurulur.
Müşteri ile birlikte, olası bir aksilik durumunda, hangi adımdaki başarısızlıkların hangi kayıplara neden olacağı belirlenir.

3. Zayıf Yönleri Belirlemek: Bu noktada ürünün, göndericinin, alıcının ve genel taşıma destinasyonlarının zayıf ve daha az kontrol edilebilir tarafları üzerinde durulur. Sorun çıkartabilecek yönleri belirlemek, muhtemel riskleri minimum seviyeye indirmenin yollarından biridir. Operasyonun zayıf yönleri genellikle belirli şekillerde karşımıza çıkmaktadır:

• Üçüncü tarafların dahil olduğu süreçler

• Malzeme veya bilgi akışı eksiklikleri

• Sınırlı veya zorunlu güzergâh seçimi

• Yüksek riskli coğrafi alanlar (doğal afet ve savaş bölgeleri, resmi makamların işlevsiz kaldığı noktalar)   

4. Olası Senaryonun Yapılması: En iyi planlamayı oluşturmak birden çok senaryoyu mümkün olan farklı opsiyonları içeren veriler ışığında test etmekten geçer. Bu aşamada projenin başlangıç ve bitiş destinasyonları, alternatif rotalar alternatif taşıma şekilleri ve alternatif zaman aralıkları planlanır.

5. Çözüm Önerileri Sunma: Bu aşamada artık odak noktalar, güçlü ve zayıf yönler, alternatifler belirli bir şekilde ortaya koyulmuştur. Özellikle zayıf yönlerin neler olduğu, nasıl giderilebileceği ve bu noktaların dezavantajları üzerine analizler ve çözümler geliştirilir. Odak noktalar ışığında öne çıkarılacak güçlü yönler net olarak tespit edilerek, bu tespitler neticesinde riskler maksimum düzeyde ortadan kaldırılmaya çalışılır. Odaklanılacak yönleri ve olası riskleri analiz etmek; riskin öngörülebilir hale getirilmesi, zaman kazanmak, riski azaltmak ve kazanılacak değere ulaşmak için önemli fırsatları yaratacaktır. 

6. Risk Ölçümlerini Kontrol Etmek: Deniz yolu yük taşımacılığında, operasyonun risk ölçümleri anlık olarak değişim gösterebilir. Bu değişikliklere deniz yolu işletmelerinin kararları, global veya bölgesel olaylar, gönderici ile alıcı arasındaki yeni gelişmeler vb. birçok durum etki edebilmektedir. Bu aşamada gönderim planına yakın olarak ortak belirlenen bir tarihte yeniden risk değerleme yapılmaktadır.

Netamar 6 aşamada sunduğu risk ölçüm standartları sayesinde, deniz yolu yük taşımacılığında hasarsız ve hızlı teslimatın öncü firması olmuştur.

Risk ölçümleme standartlarımızdan çıkan sonuçların operasyonel risk puanları; “Gerçekleşme Olasılığı” ve “Sonuçlar” bağlamında 1 ile 10 arasında puanlanarak seviyelendirmektedir.