Background

Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Netamar ulusal ve uluslararası yönetmeliklerdeki uzmanlığı ile tehlikeli madde ihtiva eden kargolarınız için denizyolu ile taşıma hizmeti sunmaktadır. ‘IMDG’ eğitimine sahip, deneyimli ve uygulamadaki yenilikleri sürekli takip eden ekibimiz, tehlikeli madde ihtiva eden kargolarınıza ait özel prosedürleri sizlere aktararak, nakliye öncesinde destek vermektedir. Daha detaylı bilgiler edinmek için buraya tıklayarak ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Tehlikeli Kargo Taşımacılığında Sunduğumuz Servisler:

• Güvenlik bilgi formu (MSDS) kontrol

• Paketleme (Her tehlikeli maddeye özel UN kodlu paketler)

• Dolgu malzemesi temini

• Etiketleme / İşaretleme

• Konteyner Dolum, İstif

• Konteyner içi Lashing

• Dokümantasyon hazırlığı

• IMO Tehlikeli Maddelerin taşınması için Kullanılan Beyan Formunun tanzimi

• Tehlikeli madde kabul formu (Check List Kontrolü)

Ayrıca gönderilerinizin paketleme işlemleri talep edildiği takdirde, uzman personelimiz ve akredite tedarikçilerimiz tarafından yapılabilmektedir.

TEHLİKELİ MADDE IHTIVA EDEN KARGO NEDİR?

Taşınması sırasında sağlığa, güvenliğe ve çevreye zarar verme riski taşıyan; IMDG Kodunda tehlikeli maddeler listesinde yer alan veya bu kurallara göre sınıflandırılmış tüm katı, sıvı veya gaz formundaki maddelerdir.

Tehlikeli ve denizi kirletme riski olan maddelerin denizde taşıma yapan gemiler tarafından Taşınması International Convention for the Safety of the Life at Sea (SOLAS) ve International Convention for the Prevention of pollution from Ships (MARPOL) tarafından düzenlenmektedir. SOLAS ve MARPOL’un ilgili bölümlerinde International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code (Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği) gerekli düzenlemeler detaylı bir şekilde açıklanmış ve bu maddelerin deniz yoluyla taşınması konusunda kanun hükmünü almışlardır.

1 Ocak 2004 itibariyle IMDG Code zorunlu hale getirilmiştir.

Tüm taşıma tipleri için (deniz, hava, tren, kara ve iç su yollarıyla taşıma) tehlikeli maddelerin sınıflandırılması ve risk tanımları da UNITED NATIONS Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods (UN) tarafından yapılmaktadır.

TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞIMA GEREKLİLİKLERİ

Kurallarda aksi belirtilmediği sürece; tanımlaması, sınıflandırılması, paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve gerekli doküman beyanları kurallara uygun olarak yapılmamış bir kargonun denizyolu taşınması kabul edilmez.

Taşıyıcı ya da gönderici adına tehlikeli madde gönderisi yapacak kişi/kişiler yapılması gerekenleri, kurallarda belirtildiği şekilde yerine getirebilecek bilgiye sahip olmalıdır.

Kurallarda belirtildiği gibi, üretilmiş, yeniden yapılandırılmış veya onarılmış paketlerin dışındaki paketlerin ve sertifikalı olmayan ambalaj malzemelerinin taşıma sırasında kullanılmaması gerekir.