Background

İş Güvenliği Politikamız

İş Güvenliği Politikamız

Yaptığımız her işin ayrılmaz bir ön koşulu olarak tüm aktivitelerimizde birincil önceliğe sahiptir.

Temel İlkelerimiz:

• Önleyici ve düzeltici yaklaşımlarda bulunmak.

• Performansımızın iyileştirilmesi için organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımını sağlamak.

• İş güvenliği kültürü oluşturmak ve bu kültürü yaşam tarzı haline getirmek.

• Güvenli bir çalışma ortamı için tehlikeli durumları ve tehlikeli davranışları ortadan kaldırmak.

1. Bu adımda iş kazalarının kök neden analizinin yapılması ve bulunan karşı tedbirlerin benzer alanlara yayılımı önemli bir kriterdir.

2. Ana kriter risk analizlerinin yapılmasıdır. Bununla birlikte dikkat arttıran ve bazı yasal uyarıları içeren görsel yönetim, tedarikçi çalışanlarının yönetimi ve eğitimi ile bakım vb rutin olmayan işler için olası risklerin eliminasyonu bu adımdaki önemli aktivitelerdir.

3. Üst yönetimin sahada yaptığı denetimler ve iş güvenliği devriye gezilerini içerir. Bu çalışmalarla rol model olan üst yönetim kültürün gelişimine önemli bir katkı sağlar.